Vy


Rossön FVO


Rossön ligger vid väg 346 ca 2,5 mil söder om Hoting. Vattnen hör till Ångermanälvens vattensystem. Först heter vattendraget Hotingsälv som rinner ner via Storflyn och Lesjön i Bodumsjön. Längre nerströms byter älven namn till Fjällsjöälv och den mynnar så småningom ut i Ångermanälven. Rörströmsälven rinner också ut i samma vattensystem via Lesjön som ligger delvis inom fiskeområdet.
De största sjöarna inom fiskevårdsområdet är Bodumsjön, Gessjön, Stor Vallsjön och Stor (och Lill) flyn.

Vy från Lillflyn

Fiskbeståndet ser ut på det här sättet: Aborre, gädda, öring, lake, mört, sik, nors, snorgärs, benlöja, id och stäm. Utöver de naturliga fiskstammarna finns det mindre sjöar med inplanterad röding i.
Abborren förekommer så att säga "rikligt" i Rossöns fiskevatten. Genom att lära sig de olika vattnen i trakten så kommer man nog i kontakt både med mycket fisk samt också någon bjässe till abborre med tanke på alla de storabborrar som fångats i trakten.

Karta 
Djupkarta Bodumsjön Pdf-fil

Tips om boende och fiskekortsförsäljning vid Rossön:
Rossöns FVO

 

Tillbaka

Fiskeblogg:

» Rossön dag 1
» Rossön dag 2
» Rossön dag 3
» Rossön dag 4
» Rossön Sammanställning
» Rossön 160823-25