Vy

Malgomaj


Malgomaj är en klarvattensjö som är ca 45 km lång och 2 km bred. Sjön ligger i Västerbottens inland. Den hör till Ångermanälvens vattensystem och utloppet till Ångermanälven ligger 5 km nordväst om Vilhelmina. Saxån och Kultsjöån är de största tillflödena till Malgomaj. Malgomaj är en djup sjö med ett största djup på ca 111 meter. Sjön är reglerad och vattennivån varierar kraftigt. Fiskarter: lake, abborre, mört, gädda, harr, sik, öring, röding, regnbåge, kanadaröding och insjölax.
Det som drar fiskare till Malgomaj är förstås de här firrarna:

Röding 9,2 kg!

Tack vare fiskodlingen så finns det enormt stora rödingar och regnbågar i sjön. Fisket i sjön är i sin linda än så länge (skriven 2016) på grund av att fiskekortsförsäljningen kom i gång först på sommaren 2015. Det blir intressant att följa utvecklingen.

Fiskekort köper man enklast hos Fiskekort.se
Närmaste stugbyn finns i Vilhelmina: Kolgården


160228 Lasse 

Tillbaka

Fiskeblogg:

» Ragnaröding
» Malgomaj januri 2016
» Malgomaj 160216
» Malgomaj 170103-04