Vy


Tavelsjön


Tavelsjön är ca 9 km lång och drygt 2 km meter bred som bredast. Sjön ligger ca 2,5 mil nordväst om Umeå. Sjön är speciell på det viset att det går en förkastningslinje längs efter den. Den typen av sjöar kallas för Spricksjöar. Tack vare förkastningslinjen varierar djupet i sjön rätt dramatiskt. Djupet kan öka från några få metrar till över 20 meter på väldigt kort avstånd. Sjön är djupare i norra delen (> 10 meter) än i den södra delen (< 5 meter). Största djupet ligger någonstans ikring 25 meter.
Djupkarta
Fiskbeståndet i sjön utgörs av abborre, gädda, lake, mört och nors. Därutöver har man satt ut öring och gös i sjön. Men då det har gått lång tid sedan man satte ut öring och någon naturlig reproduktion inte finns, lär öringarna bara vara ett vackert minne. Gösen lär inte heller reproducera sig i sjön, men då gösen kan bli riktigt gamla, kan det finnas enstaka av dem kvar än.
Sjön har potential att bli en riktigt populär fiskesjö, men då det inte görs någon fiskevård så fortsätter sjön sin slumrande tillvaro.

Vy från Tavelsjön


Fiskekort kostar 50,-/dygn eller 300,-/år och kan köpas hos Sture Edberg, Långviksvallen 090-61220. Det finns också möjlighet att hyra båt.


 

Tillbaka

Fiskeblogg:

» Tavelsjön 100314
» Tavelsjön 120311