Vy

Oulujärvi


Oulujärvi är belägen i Norra Finland grovt draget mellan Vaala och Kajaani. Vattnet i sjön är humusfärgad. Sjön består av tre större öppna delar som sitter ihop med sund: Niskaselkä, Ärjänselkä och Paltaselkä. Sjön är relativt grund med medeldjup på 7 meter och det största djup på 35 meter. Totallängd på sjön är ca 7 mil och som bredast är sjön ca 2 mil bred. Det finns 650 öar i sjön. Fiskbeståndet i sjön består av insjölax, öring, gös, siklöja, gädda, abborre, sik, lake, mört, braxen, id, löja, stäm, nors.
Sjön är reglerad med en årlig variation av vattenståndet på dryg 2 meter.

Fisketrycket i sjön är hård. Det finns ett flertal yrkesfiskare samt väldigt aktivt husbehovsfiske med nät. Dessutom ordnas det årliga gäddbonkartävlingar i sjön som sista spiken i kistan för fiskbestånden. Pga. dessa tävlingar så finns det myriader smågäddor i sjön som käkar upp de av kraftbolagen stödutsatta öring, insjölax och gösungarna.
Förutsättningarna för att få fram ett fantastisk fiskeställe finns där, men ...


Man kan köpa djupkarta till sjön hos: Karttaselain

Det finns ett flertal båtramper runt sjön: Karta
Fiske i Kajanalandet


160712 Lasse 

Tillbaka

Fiskeblogg:

» Oulujärvi 160613-17