Vy

Kikmete.se                                                                               Tillbaka                                                                                 

Foton om div. fiske

Id från Strömsån                                          Grundforsöring                                            Lars med en gäddrackare
       

Lillpluppen                                                  Halvfin öring                                                Fin id
       

Sik är en vacker fisk                                    Wobblerfärger                                              Ändamålsenligt
       
                                                          
                                                                    Lars och en riktigt fin abborre  
       
Foto Christian Lundberg                              Foto Christian Lundberg                              Foto Christian Lundberg