Vy

Termometer

Det som jag tror styr fisket mest är vattentemperaturen. Och det är inte ytvattentemperaturen som är det intressanta, utan hur temperaturen varierar i olika djup. Många år sedan fick jag en uppenbarelse då jag läste om forskning om öringens vanor i De Stora Sjöarna. Forskarna hade kommit fram till att öringen håller till i det djupet där en viss vattentemperatur möter botten. Det kanske är likadant hos oss?
För ändamålet gjorde jag i ordning apparaten i fotot.


Som det syns på fotot har apparaten hängt med ett tag.
Men den fungerar än.

I grund och botten består apparaten av en linvinda, vanlig ute/inne termometer vars givarsladd jag har förlängt med 20 meter telefonledning. Den svarta klumpen (vulkband) döljer ett par stora blysänken samt skarven mellan givaren och telefonledningen.
Inte så komplicerat, men funktionellt.

Jag vill minnas att en av de första gångerna som jag provade termometern i praktiken, märkte jag att vattentemperaturen i en sjö plötsligt sjönk ett par grader vid 8 meters djup. Jag ställde djupet för tacklad betesfisk med hjälp av glidflöten till det djupet och lyckades faktiskt få två öringar rätt snabbt.

Rätt roligt!

100806 Lasse

 

Tillbaka